ספריית חב"ד ליובאוויטש

שח

מדריגתו וגדולתו

אבות

דער בעש"ט און דער מעזריטשער מגיד זיינען געווען ע"ד ווי די אבות קודם מ"ת. עבודת אברהם איז געווען ע"י גמ"ח, עבודת יצחק דורך חפירת בארות און עבודת יעקב ע"י המקלות. נאָכדעם איז געווען מ"ת, כידוע בענין שמן תורק שמך72.

על דרך זה איז געווען די התגלות פון בעש"ט און מעזריטשער מגיד, זיי זיינען געווען בדוגמא של מעלה, ווי עס איז ידוע פון די בע"ש'סקע מעשיות73.


-----  הערות  -----

72) שה"ש א, ג. שהש"ר פ"א, ג (א).

73) ספר השיחות תש"ב ע' 100. וממשיך שם (ע' 101): אָבער פון אַלטן רבי'ן אָן איז געווען די התגלות חב"ד ע"ד ווי מ"ת, וואָס איז אַלץ אורות בכלים, בכדי אַז יעדערער זאָל קענען ממשיך זיין אורות פּנימים אין כלים פּנימים און אורות מקיפים אויף די כלים.