ספריית חב"ד ליובאוויטש

שי

אור החיים

עס איז דאָך ידוע78 די שייכות פון דעם בעש"ט מיטן אור החיים הקדוש79.


-----  הערות  -----

78) ראה שדי חמד שיורי הפאה מערכת ג' כלל ז' בסופו (כרך ח א'תשיט, ד). ועוד.

79) לקוטי שיחות חלק כ ע' 515.