ספריית חב"ד ליובאוויטש

שיז

בעל הבית על העולם

בכלל יש שני מיני בעלי בתים יש מי שהוא עשיר והכל מתנהג אצלו בהתפשטות גדולה, ואינו מדקדק על דברים קטנים, שאינו תופס מקום, אבל מי שהוא באמת בעל הבית הנה כל דבר קטן תופס מקום אצלו, ואין זה מצד כילות רק כן הוא מחוש בעל הבית אמיתי, כי גם דבר קטן תופס מקום. הבעש"ט הי' אַ בעל הבית אויף דער וועלט, וע"כ תפס אצלו מקום גם ניצוץ היותר קטן שבנשמות95.


-----  הערות  -----

95) ספר השיחות תרצ"ו ע' 149.