ספריית חב"ד ליובאוויטש

שכח

י"ג תיקוני דיקנא

כמדומה יש בזה117 ר"ד מרבותינו שאינו הבעש"ט נ"ע – שע"פ המסורה צ"ל י"ג (? – י"ב) תק"ד ניכר בהזקן118.


-----  הערות  -----

117) ע"ד התמונה שמייחסים להבעש"ט.

118) לקוטי שיחות חלק יט ע' 531.