ספריית חב"ד ליובאוויטש

שדמ

וכידוע בשם הבעש"ט מעשה שאמר מכל מחשבה זרה שלו נולדו אנשים שלמים147.


-----  הערות  -----

147) מאמרי אדמו"ר הזקן הקצרים ע' קמה. וממשיך שם: פי' דאף הפסולת מהרע שלו שהצדיק המופלג הוא נשמה וחיות לאנשים שפלים.