ספריית חב"ד ליובאוויטש

שדמ-א

מרה שחורה

הרחיק מאד הבעש"ט את השחורים, מפני שמקורם ממקום גבוה דנפלו כו', קשה להגביהם148.


-----  הערות  -----

148) מאמרי אדמו"ר הזקן הקצרים ע' תמח. ושם לפנ"ז: "כל מי שאינו בוכה בימים נוראים אין נשמתו שלימה. בזהר איתא על ר"ע כשהגיע ר"א הגדול לפרש לו פסוק סמכוני באשישות לא יכול ר"ע למסבל וזלגו עיניו דמעות ולכן הרחיק" ההמשך בפנים.