ספריית חב"ד ליובאוויטש

שמח

פעולתו בדצ"ח

הרב המגיד נ"ע הי' יכול להמשיך יר"ע בתינוק בן יומו כו' והבעש"ט הי' יכול להמשיך גם בדומם כו'159.


-----  הערות  -----

159) בית רבי סוף ח"א. ראה לקוטי שיחות חלק ו ע' 285: "עצמיות ענינו של הבעש"ט, לעורר את העצם", ובהערה שם: בזה יש להסביר, בדרך אפשר, פתגם רבנו הזקן [ההמשך בפנים].