ספריית חב"ד ליובאוויטש

שסג

דער בעש"ט האָט אויפגעטאָן צו זען די מעלות פון יענעם און אויב ער זעט ניט די מעלות איז ניט דער חסרון מצד יענעם נאָר מצד דעם איש הרואה, וואָס ער זעט ניט יענעמס מעלות{186}.

-----  הערות  -----