ספריית חב"ד ליובאוויטש

שע

גילה מהות כל דבר

ר' פנחס רייזעס195 האָט דערציילט להוד כ"ק אדמו"ר האמצעי שקיבל מהחסיד הישיש ר' ברוך שמשון בשם אביו אחד הנסתרים, אשר מורנו הבעש"ט בהתגלותו האָט מגלה געווען דעם חיות פּנימי פון יעדער זאַך וואָס דאָס איז מהותו196.


-----  הערות  -----

195) ראה אודותו – ספר השיחות תרצ"ו ע' 55. וש"נ.

196) ספר השיחות תש"א ע' 33.