ספריית חב"ד ליובאוויטש

שעו

הרגש חסידותי

ההרגש החסידותי בא מצד עצם הנשמה, ומה שאנו אומרים ההרגש החסידותי הוא לפי שהצנור של סוג הרגש זה פתח מורנו הבעש"ט נ"ע, וכמו שאברהם אבינו ע"ה פתח הצנור דמס"נ על פרסום אלקות בעולם כן מורנו הבעש"ט נ"ע פתח את הצנור של סוג הרגש זה203.


-----  הערות  -----

203) אגרות-קודש אדמו"ר מהוריי"צ ח"ו ע' ערב.