ספריית חב"ד ליובאוויטש

שעז

התגלות אור אין סוף

דרך הבעש"ט והמגיד שהמשיכו בחי' התגלות אא"ס בריבוי אופני גילויים מבחי' ומבשרי אחזה שהוא מחיות הנפש בגוף הבא ונמשך בדרך העלם וגילוי משא"כ המקובלי' דברו בבחי' אור ומאור כו'204.


-----  הערות  -----

204) פלח הרמון בא ע' עח.