ספריית חב"ד ליובאוויטש

שפז

פתח צינור היכולת בעבודת השם

מורנו הבעש"ט נ"ע פתח צנור היכולת בעבודת השי"ת, בהוראה והדרכה אשר כל אחד ואחד מישראל יכול הוא לעבוד את הוי' באהבה וביראה. גם אנשים פשוטים הנה על ידי תמימות עבודתם באמירת תהלים – אף גם כשאינם יודעים פירוש המילות – ואהבת ישראל מתקרבים המה בהתקרבות פנימית אל ה', להיות כי העיקר הוא המעשה והעבודה בתום לב218.


-----  הערות  -----

218) קונטרס תורת החסידות ע' 5 ואילך. אגרות-קודש אדמו"ר מהוריי"צ ח"ד ס"ע שיג.