ספריית חב"ד ליובאוויטש

תב

שונות

אור החיים

כמ"ש הבעש"ט ז"ל על בעל האוה"ח שתמיד הי' מוצאו בהיכל דמשיח כו'247.


-----  הערות  -----

247) מאמרי אדמו"ר האמצעי בראשית ע' תנ. ושם לפנ"ז: וכמו שידוע שיש נשמות גם עכשיו שהם זריזים יותר לענין העליי' בהיכלות העליונים אף לנשמות הגבוהות מהם [ההמשך בפנים. וממשיך שם:] ויש נשמות גבוהות בחכמה דתורה יותר ואין עולים בג"ע העליון כמ"ש אכתי לוי מאבראי (ראה ברכות יח, ב).