ספריית חב"ד ליובאוויטש

תט

לשם שמים

דער בעל שם טוב האָט מבטיח געווען מיט זיין עוה"ב און זיין גילוי לעתיד אַז דער וואָס וועט אַריינטראָגן אין זיינע ענינים הגשמיים אַ לש"ש, לעשותם לש"ש, הבטיח כי יצליח, און דער בעש"ט האָט געוואוסט וואָס הייסט זיין עוה"ב וגילוי לעתיד, כידוע מה שאמר אאמו"ר ההפרש בין עניו ושפל, כי שפל הוא שהוא בעצם שאינו מכיר מעלות עצמו, אבל עניו הוא שמכיר מעלתו ומדריגתו260.


-----  הערות  -----

260) ספר השיחות תרצ"ו ע' 149.