ספריית חב"ד ליובאוויטש

מט

ישעי' ס, כא: ועמך כולם צדיקים לעולם יירשו ארץ.

יהודים פשוטים העומדים בשוק, סובבים בכפרים ובאחוזות האצילים, ומזכירים שם שמים, מתפרנסים מיגיע כפיהם ומחזיקים בני תורה ומביאים ספר לבית הכנסת בשמחה רבה, הנה ועמך כולם צדיקים והם לעולם יירשו ארץ, כי הם המרבים יראת שמים בארץ148.


-----  הערות  -----

148) מאמר אבות החסידות – "התמים" חוברת ח' ע' מ [שצו, ב].