ספריית חב"ד ליובאוויטש

נ

ירמי' יז, ז: ברוך הגבר אשר יבטח בהוי' והי' הוי' מבטחו.

בשם הבעש"ט ע"פ ברוך הגבר אשר יבטח בה' והי' ה' מבטחו דהי' לי' לכתוב והי' ה' בטחונו, אך דהנה יש ג' דברים בוטח ובטוח ומבטח והקב"ה הוא עצמו המבטח וכו' וד"ל149.


-----  הערות  -----

149) מאמרי אדמו"ר הזקן נביאים ע' רח.