ספריית חב"ד ליובאוויטש

נח

תהלים טז, ח: שויתי ה' לנגדי תמיד כי מימיני בל אמוט.

דער שם הוי' דאַרף זיין אַזוי ווי אַ חבר, אַז מ'גיט אַ חבר שלום איז דאָך ימינו כנגד שמאל חבירו, אַזוי דאַרף דער שם הוי' פּועל זיין על שמאלו. וואָרום כי מימיני איז דאָך בל אמוט, איז דער שם הוי' דאַרף פּועל זיין על שמאלו163.


-----  הערות  -----

163) ספר השיחות תש"ג ע' 50. ושם, שרבינו הזקן קבלו בשם מורנו הבעש"ט שהי' לו בקבלה בשם הרב אלי' בעל שם.