ספריית חב"ד ליובאוויטש

נט

תהלים יט, ח: תורת ה' תמימה משיבת נפש.

די תורה איז נאָך גאָר גאַנץ, קיינער האָט זי נאָך ניט אָנגערירט, ווייל תורת ה' משיבת נפש, אַז מען גייט צו לערנען די תורה באמונה טהורה ויראת שמים איז דער אור התורה משיב נפש, גיט אַ גרויסע התחזקות אין דער הבנה פון גדולת הבורא ב"ה. במילא בלייבט די תורה תמימה, קיין מענטש האָט זי נאָך ניט באַרירט (ראה יל"ש תהלים רמז תרעד)164.


-----  הערות  -----

164) ספר השיחות תש"ג ע' 180. וראה מאור עינים אבות בסופו. סד"ה ואהי' אצלו אמון תשכ"א (ספר המאמרים תשכ"א ע' 359). שיחת יום ב' דחג השבועות תשכ"א בתחילתו.