ספריית חב"ד ליובאוויטש

סג

תהלים סג, ב: צמאה לך נפשי כמה לך בשרי.

וכמו שפירש מורנו הבעש"ט נ"ע מ"ש ברש"י ז"ל כמה לשון תאוה ואין לו דמיון, שהתאוות בשרי' מה שהאדם מתאוה מצד טבע הגוף שהטביע הקב"ה בתולדתו אין להם שום דמיון כלל לאותה התאוה שנתאוה דוד המע"ה בבשרו לאלקות169.


-----  הערות  -----

169) ספר המאמרים תש"ג ע' 178.