ספריית חב"ד ליובאוויטש

סח

כמו שאמר רבינו בשם מורנו הבעש"ט נ"ע בפירוש הכתוב אשרי העם יודעי תרועה, דהשבירה דשברים יודעים הכל והכל מגיעים לזה, אבל להשבירה דתרועה צריכים דעת, וע"י הדעת מגיעים לזה175.


-----  הערות  -----

175) ספר המאמרים תרצ"ז ע' 159.