ספריית חב"ד ליובאוויטש

פד

משלי כד, כא: ירא את ה' בני ומלך עם שונים אל תתערב.

ירא את השם, ווער איז א ירא שמים, אז בני ומלך, אז דו ביסט א מלך אויף זיך. ועם שונים – הלכות בלבד – בלי יראת שמים – אל תתערב206.


-----  הערות  -----

206) ספר השיחות תרצ"ז ע' 241. ושם ע' 242 נוסחא אחרת: ירא את ה' בני ומלך ועם שונים אל תתערב. ופי' הבעש"ט, ירא את ה' – ווער הייסט אַ יר"ש, בני ומלך – דער וואָס איז אויף זיך אַ בעה"ב. ועם שונים – דעם וואָס איז מער ניט נאָר תורה לערנען אַליין – אל תתערב.