ספריית חב"ד ליובאוויטש

צח

ראש השנה ח, ב: איזהו חג שהחדש מתכסה בו.

רבינו בשם מורנו הבעש"ט נ"ע פי' המאמר איזה חג שהחדש מתכסה בו שהחידוש מתכסה בו, והוא חגינו לשון רבים חג להוי' וחג לישראל227.


-----  הערות  -----

227) ספר המאמרים תש"א ע' 1, וממשיך שם: ומפירוש רבינו הבעש"ט וביאור רבינו מובן דלהיות שהחידוש הוא מכוסה הנה לא זו בלבד שהוא חג אלא עוד זאת שהוא חגנו לשון רבים.