מס' כרטיס 2143  מדור ומדף: לו-ב
 
בטאון חבד
בימה בשביל אנ"ש ותלמידי התמימים.
ע"י צעירי אגודת חב"ד בארה"ק
ארץ ישראל תשיב-לג
8°. חוברות א-יט בכרך אחד. גליונות 20-42
מוסף להבטאון נקראו בתחילה בשם:
חדשות חב"ד
ואחרי זה: בכרם חב"ד. על המדף: בכרם חב"ד
 
לתצלום הספר לחץ כאן: