מס' כרטיס 105  מדור ומדף: לד
 
דרושי
אדמו"ר הזקן
18.5*23 ס"מ. קפב (30) דף.
המפתח בתחלתו ובדף קצ,ב.
בדף המגן הקדמי - כנ"ל מס' .99
קמז,א: מכתב
אדמו"ר האמצעי
(לחתני ב"א).
שם: פה
דובראוונא תקצח
הכותב:
שור, זעליג
בעלים: זוין, ש.י.