מס' כרטיס 108  מדור ומדף: לד
 
דרושי
אדמו"ר הזקן
אדמו"ר הצ"צ
אדמו"ר מהר"ש
16*21 ס"מ. תקלח דף.
בעלים: שניאור צבי ברלוי"צ שניאורסאהן
ממאסקווע.
ע.ז. סלונים