מס' כרטיס 139  מדור ומדף: לד
 
דרושי
אדמו"ר הזקן
ממנו נדפס (חלק מ)ספר
בונה ירושלים
17*22 ס"מ. דף עט. קנז-קצח דף.
מאוסף חן.