מס' כרטיס 2  מדור ומדף: לד
 
דרושי
אדמו"ר הזקן
כו"כ מהם נדפסו במאמרים הקצרים ועל כו"כ
נרשמו תאריכי אמירתם, ובסופו מפתח הביכל
לפי ענינים.
17*22 ס"מ. ריז, (21) דף.