מס' כרטיס 4  מדור ומדף: לד
 
דרושי
אדמו"ר הזקן
מהדו"ק מלקו"ת ויקרא ושה"ש
18X23 ס"מ. (1),רס דף.