מס' כרטיס 7  מדור ומדף: לד
 
דרושי
אדמו"ר הזקן
אדמו"ר האמצעי
אדמו"ר הצ"צ
פט,א: פ' במדבר על שבועות
תקפה
18*23 ס"מ. 126 דף (בתחלתו כ50- דף חלק).
בעלים: ליב אירליש משטראשון.