להערות - לחץ כאן ספרי הלכה שיעורי הלכה
ב"ה
מבחן עצמי בשלחן ערוך רבנו הזקן

התשובות הנכונות סימנים א - קסח; רב - רטו חלק ראשון
התשובות הנכונות הלכות שבת: סימנים רנ - שדמ חלק שני
התשובות הנכונות הלכות פסח: סימנים תכט - תצד חלק שלישי
התשובות הנכונות הלכות ר"ה יוהכ"פ וסכות: סימנים תקפא - תרנא חלק רביעי
התשובות הנכונות הלכות תלמוד תורה חלק חמישי